Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej http://kosmetykiani.pl/ prowadzonej przez Annę Szubę zamieszkałą w Krakowie, w Polsce.

 

Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator – Anna Szuba zamieszkała w Krakowie i Ewelina Miszczuk zamieszkała w Warszawie.
 • Strona internetowa – strona, którą można znaleźć po adresem: http://kosmetykiani.pl/  
 • Użytkownik – każdy, kto przegląda zawartość Strony internetowej.
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Na stronie są dostępne formularze, takie jak formularz kontaktowy, formularz zapisu do newslettera, dodawanie komentarzy (Disqus) – za ich pomocą użytkownik może przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe.
 3. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby Użytkownik mógł się zapisać do Newslettera. Dane osobowe, które są przekazywane Administratorowi przez Użytkownika za pomocą formularza zapisu do Newslettera, są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera.
 4. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione i gromadzone z należytą starannością.
 6. Użytkownikowi przysługują prawa do:
 • Wglądu do swoich danych osobowych,
 • Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.

7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych:

 • Hostingodawcy (Invenze) – Twój adres IP i Nazwa Użytkownika oraz dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa są udostępniane Ivenze, by zapewnić odpowiednią jakość usług, generować statystyki oraz wykrywać nadużycia i na nie reagować.
 • Disqusowi (komentarze blogowe) – (Polityka prywatności Disqus)

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez teleinformatyczny system Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies Disqusa, cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych.
 2. Pliki cookies są przechowywane przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 3. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Wtedy mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej przez Użytkownika.
 4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika w każdej chwili usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, przeznaczone do tego programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi są zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • Google Analitycs – pozwala na analizowanie statystyk na stronie, monitorowania ruchu na stronie i odwiedzin. Pozwala na odczytanie, które strony są najczęściej odwiedzane, ile czasu użytkownik spędza na stronie i z jakiego jest  Państwa. Wszystkie dane są anonimowe i pozwalają na lepsze dopasowanie treści do grona odbiorców.
 • Na stronie używane są również wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe
  udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.

Kontakt

Użytkownik może kierować zapytania i wątpliwości na adresy mailowe: kosmetykiani@outlook.com